Høring

Høring

Betænkning nr. 1578 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet

Betænkning nr. 1578 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet
Betænkning
Justitsministeriet
Samfundsstruktur
01-03-2022
01-05-2022
2021/2022
01-02-2022