Høring

Høring

Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter varmeforsyningsloven og • ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven

Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter varmeforsyningsloven samt Ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
Bekendtgørelsernes overordnede formål er at give kommuner og kommunalt ejede virksomheder hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg på el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg.

Udkast til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter varmeforsyningsloven er en ny bekendtgørelse, der definerer regler for tilknyttet virksomhed omfattet af varmeforsyningsloven, herunder eksplicit hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg. Det skal dog understreges, at bekendtgørelsen fastsætter generelle regler for kommuners tilknyttede virksomhed til deres virksomhed efter varmeforsyningsloven. Bekendtgørelsen oplister således udtømmende kommuners lovlige tilknyttede virksomhed.

Den foreslåede ændring til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven indebærer, at der eksplicit gives hjemmel til, at kommunale affaldsforbrændings- og biomasseanlæg kan eje og drive CO2-fangstanlæg. Samtidig foretages enkelte andre ændringer.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
28-02-2022
28-04-2022
01-04-2022
2021/2022
Anne Christine Matzon
acm@ens.dk
01-02-2022