Høring

Høring

Høring af 2. del af forslag til Lov om bogføring

Lov om bogføring
  • Virksomheder skal benytte et digitalt bogføringssystem. Kravet omfatter alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300.000 kr.
  • Lovforslaget indeholder endvidere de overordnede krav til et digitalt bogføringssystem.
  • Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.
  • Virksomheder som anvender et bogføringssystem, der ikke er registreret (f.eks. specialudviklede bogføringssystemer eller udenlandske bogføringssystemer), er selv ansvarlige for at sikre, at det bogføringssystem de anvender, opfylder kravene.
  • Der indføres risikobaseret kontrol både med virksomheder, der ikke anvender et registreret bogføringssystem, og med udbyderne.
  • Bemyndigelse til at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kravene til de digitale bogføringssystemer.
  • Bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan fastsætte nærmere regler om offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabsmaterialet ved automatisk fremsendelse af de pågældende oplysninger fra de digitale bogføringssystemer.
  • Bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan udstede regler om obligatorisk brug af e-fakturering.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
23-02-2022
23-04-2022
01-07-2022
2021/2022
26-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 2,151 MB
Høringsbrev 416,885 kB
Høringsliste 200,183 kB