Høring

Høring

Vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Høring om vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2022-01
Det primære formål med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Vejledningen om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering beskriver formålet med ordningen, hvad der kan søges til, hvordan der søges og beskriver de betingelser, der findes for at få tilskud.

Hermed sendes vejledningen til ordningen i høring.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Natur og klima
23-02-2022
23-04-2022
26-01-2022
2021/2022
Lotte Rosenkilde Petersen
lopet@mst.dk
26-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning 1,307 MB
Høringsliste 125,952 kB
Høringsbrev 106,371 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 152,762 kB