Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om reklame m.v. for lægemidler til mennesker og vejledning om reklame m.v. for lægemidler til dyr

Høring over udkast til vejledning om reklame m.v. for lægemidler til mennesker og vejledning om reklame m.v. for lægemidler til dyr

Baggrunden for de to udkast til vejledning om reklame m.v. for lægemidler til mennesker og vejledning om reklame m.v. for lægemidler til dyr er, at der er kommet nye regler om reklame for lægemidler til dyr i forordning nr. 2019/6 om veterinærlægemidler, lægemiddelloven og bekendtgørelsen om reklame m.v. for lægemidler til dyr, som finder anvendelse fra den 28. januar 2022, og at der er behov for at opdatere reklamevejledningen fra 2014.

Det vurderes, at det er mere overskueligt med en vejledning for reklame for lægemidler til mennesker og en vejledning om reklame for lægemidler til dyr, således at hvert område er beskrevet samlet i hver sin vejledning. Derfor er der udarbejdet udkast til to nye vejledninger om henholdsvis reklame m.v. for lægemidler til mennesker og reklame m.v. for lægemidler til dyr. 
Vejledning
Sundhed
01-03-2022
25-04-2022
2021/2022
31-01-2022