Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv for gasledning til Lolland-Falster

Forslag til landsplandirektiv for gasledning til Lolland-Falster
Forslag til landplandirektiv reserverer et 500 m bredt areal til en ny gasleding, herunder øvrige tekniske anlæg som måler- og reguleringsstationer og linjeventilstationer, fra Everdrup kompressorstation i Næstved Kommune til Nakskov på Lolland. Forslaget er miljøvurderet.
Bekendtgørelser
Fysisk planlægning og geodata
21-03-2022
21-05-2022
2021/2022
24-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til landsplandirektiv 2,115 MB
Miljøvurdering 1,386 MB
Høringsbrev 288,933 kB
Høringsliste 440,306 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 570,330 kB
Sammenfattende redegørelse 692,912 kB
Klagevejledning - miljøvurdering 386,639 kB
Høringssvar
Samlet høringssvar 16,942 MB