Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter
Baggrunden for udstedelse af ændringsbekendtgørelsen er, at satserne i hovedbekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 3, årligt skal reguleres, jf. § 9, stk. 4.

Bekendtgørelsens udstedelse afhænger af udstedelse af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter. Hovedbekendtgørelsen afhænger desuden af vedtagelse af lovforslag L62 (forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.).
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
16-02-2022
16-04-2022
01-03-2022
2021/2022
19-01-2022