Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om brødhvede.

Høring af bekendtgørelse om brødhvede.
I bekendtgørelsen fastlægges de kriterier, som sorter af hvede skal opfylde, for at virksomheder der er registreret i Register for Gødningsregnskab, ved dyrkning kan anvende kvælstofnormen for brødhvede, jf. den for planperioden gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning (gødskningsbekendtgørelsen). Udkastet indeholder en revision af de nuværende brødhvedesortskriterier. De tidligere godkendte brødhvedesorter fremgår fortsat af bilag 1, tabel 3 (brødhvedelisten) til gødskningsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Erhverv
17-02-2022
17-04-2022
01-08-2022
Bemærkninger sendes til miljo-erhvervsregulering@lbst.dk senest kl. 12 tirsdag den 17. februar 2022 med angivelse af j.nr. 20-1261-000005. Kontaktperson – Dipeke Krishnarajah (dipkri@lbst.dk).
2021/2022
dipeke Krishnarajah
dipkri@lbst.dk
17-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 652,898 kB
høringsbrev 186,042 kB
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 121,959 kB
høringsliste 217,809 kB
Høringsnotat
høringsnotat 130,881 kB
Høringssvar
høringssvar fra DI-fødevarer 185,920 kB