Høring

Høring

Udkast til ny miljøzonebybekendtgørelse

Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøzoner
Regeringen har den 14. september 2021 indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling", hvor aftalepartierne er enige om at give de nuværende miljøzonekommuner mulighed for lokalt at beslutte at skærpe deres nuværende miljøzoner med krav til dieselpersonbiler. Der er tale om opfølgning på den politiske forståelse "Retfærdig retning for Danmark" fra den 25. juni 2019. Formålet med indholdet i aftalen fra september 2021 er bl.a. at forbedre luftkvaliteten.

I perioden 6. oktober til 19. november 2021 har der været et forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring, der indeholder forslag om at give de eksisterende fem miljøzonekommuner mulighed for, at skærpe deres miljøzoner til at omfatte dieseldrevne personbiler. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 27. januar 2022.

Det er en forudsætning for, at bekendtgørelsen sættes i kraft, at lovforslaget bliver vedtaget.

Bekendtgørelsen indeholder krav til den offentlige annoncering, hvis en kommunalbestyrelse vælger at inddrage dieseldrevne personbiler i en eksisterende miljøzone. Kravene indebærer, at kommunalbestyrelsen skal foretage offentlig annoncering af forslag til afgørelse i en periode på minimum fire uger og offentligt annoncere den endelige afgørelse.

Der skal laves nogle få ændringer i bekendtgørelsen som følge af det forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. miljøzoner, der forventes fremsat for Folketinget i januar 2022 og med forventet ikrafttræden d. 1. april 2022. Ændringerne i bekendtgørelsen skal sikre, at det afspejles, at miljøzoner fremadrettet også vil gælde for dieseldrevne personbiler.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
01-03-2022
01-05-2022
01-04-2022
2021/2022
Katrine Elkjær
kapie@mim.dk
17-01-2022

Dokumenter