Høring

Høring

Høring over lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om boligforhold (Støtte til styrket indsats i bymidter og kommunal udlejning af fast ejendom)

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om boligforhold (Støtte til styrket indsats i bymidter og kommunal udlejning af fast ejendom)
Lovforslaget består af to dele. Den første del vedrører en ændring af byfornyelsesloven med henblik på at skabe hjemmel til en statslig ramme for fornyelse af bymidter og lokale velfærdsfunktioner. De nærmere regler for ordningen følger ikke af lovforslaget, men vil fremgå af den senere bekendtgørelse. 

Den anden del af lovforslaget vedrører ændring af lov om boligforhold og indfører hjemmel til kommunal udlejning af fast ejendom beboelse i en tidsbegrænset periode på mindst 3 måneder og højst 6 måneder med henblik på at tiltrække tilflyttere.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
26-01-2022
26-03-2022
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
2021/2022
Michael Møller-Larsen
mml@im.dk
13-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 269,911 kB
Høringsbrev 78,205 kB
Høringsliste 58,901 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 94,725 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,302 MB