Høring

Høring

Høring om udkast til brændeovnsbekendtgørelsen

Høring om udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring indtil den 21. januar med henblik på ikrafttrædelse den 14. februar 2022. 

De foreslåede ændringer sker som følge af tilpasning til EU-forordning 2015/1185 om krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (brændeovnsforordningen), der pr. 1. januar 2022 er trådt i kraft i EU´s medlemslande.

Herudover er dispensationsordningen vedrørende partikelkravene for halmfyr i landzone udløbet pr. 31. december 2021. Partikelkravene i bekendtgørelsens bilag 3 gælder nu både for halmfyr i byzone og landzone. Som følge heraf ophæves § 15 og overgangsbestemmelsen i § 20, stk. 2 for halmfyr i landzone.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
21-01-2022
21-03-2022
14-02-2022
2021/2022
Marianne Lykke Sørensen, Erhverv, Miljøstyrelsen
Malso@mst.dk
07-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 100,994 kB
Bekendtgørelsesudkast 622,844 kB
høringsliste 421,901 kB
Høringsnotat 299,742 kB