Høring

Høring

Høring af udkast til Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
Regeringen (Socialdemokratiet) har den 14. september 2021 indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling", hvor aftalepartierne er enige om at give de nuværende miljøzonekommuner mulighed for lokalt at beslutte at skærpe deres nuværende miljøzoner med krav til dieselpersonbiler. Der er tale om opfølgning på den politiske forståelse "Retfærdig retning for Danmark" fra den 25. juni 2019.

Formålet med indholdet i aftalen fra september 2021 er bl.a. at forbedre luftkvaliteten. I perioden 6. oktober til 19. november 2021 har der været et forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring. Med lovforslaget foreslås det at give kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg mulighed for skærpe deres eksisterende miljøzone til at omfatte dieselpersonbiler uden et partikelfilter.
Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 27. januar 2022.

Det er en forudsætning for, at bekendtgørelsen sættes i kraft, at lovforslaget bliver vedtaget. På baggrund af lovforslaget opdateres nærværende udkast til teknisk miljøzonebekendtgørelse med henblik på at fastlægge rammerne for eftermontering af partikelfiltre på personbiler, dispensationer, undtagelser og registreringer af udenlandske køretøjer, der ikke opfylder alderskravet.

Se venligst vedhæftede filer for nærmere information.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
04-02-2021
04-04-2021
01-04-2021
2021/2022
22-12-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste - eksterne 92,858 kB
Høringsliste - ministerier og styrelser 85,673 kB
Udkast til nyaffattet teknisk miljøzonebekendtgørelse 697,536 kB
Udkast til nyaffattet med ændringer 953,561 kB
høringsbrev 229,438 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 253,733 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,833 MB