Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til Lov om regulering af sociale medier

Forslag til Lov om regulering af sociale medier
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal anmode om bemærkninger til vedlagte udkast til lovforslag om regulering af sociale medier.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 21. januar 2022.
Lovforslag
Erhverv
21-01-2022
21-03-2022
01-07-2021
2021/2022
20-12-2021