Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 12:00

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Camilla Jøker Bach (cambac@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse findes i høringsbrevet.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
12-01-2022
12-03-2022
26-01-2022
2021/2022
Camilla Jøker Bach
CamBac@erst.dk
15-12-2021