Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Baggrunden for udstedelse af bekendtgørelsen er Vejpakken, der efter forhandlinger blev vedtaget af EU i juli 2020.
Nærværende bekendtgørelse implementerer dele af direktiv (EU) 2020/1057 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
14-01-2022
14-03-2022
02-02-2022
2021/2022
14-12-2021

Dokumenter