Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter

Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter
Baggrunden for udstedelse af bekendtgørelsen er Vejpakken, der blev vedtaget af EU i juli 2020.
Regeringen har fremsat lovforslag L62 (forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.), som følge af EU’s Vejpakke.
Bekendtgørelsens udstedelse afhænger derfor af vedtagelse af L62.
I bekendtgørelsesudkastet implementeres dele af direktiv (EU) 2020/1057 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
14-01-2022
14-03-2022
02-02-2022
2021/2022
13-12-2021