Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling
Baggrund og hovedindhold

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling fastsætter nærmere regler om indstillingsudvalgets sammensætning og opgaver samt kriterier for anvendelse af midlerne. Derudover fastsætter udkastet, at udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2022.

Send et høringssvar
Fristen for at indsende høringssvar er:

fredag den 6. maj 2022 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til Camilla Jøker Bach, CamBac@erst.dk, cc. Sofie Hahn-Pedersen, SofHah@erst.dk.

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
06-05-2022
06-07-2022
01-06-2022
2021/2022
Camilla Jøker Bach
CamBac@erst.dk
08-04-2022