Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 12:00

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Josva Ervill (joserv@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse findes i høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
13-01-2022
10-03-2022
01-02-2022
2021/2022
Josva Ervill
Joserv@erst.dk
16-12-2021