Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 12:00

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Camilla Jøker Bach (cambac@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse findes i høringsbrevet.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
13-01-2022
12-03-2022
01-02-2022
2021/2022
Camilla Jøker Bach
CamBac@erst.dk
16-12-2021

Dokumenter