Høring

Høring

Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse

Transportministeriet har i perioden 3. december 2021 til 2. januar 2022 haft et udkast til forslag til lov om anlæg af af 3. Limfjordsforbindelse i offentlig høring. Du kan nu læse et resumé af høringssvarene og se de 1.50 fremsendte høringssvar. 
Lovforslag
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
02-01-2022
31-12-2022
2021/2022
Niels Fejer Christiansen
nfc@vd.dk
03-12-2021