Høring

Høring

National klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler

National klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler i høring. Anbefalingen omhandler tidspunktet for igangsættelse efter fastsat terminsdato for gravide med ukomplicerede fødselsforløb.

Formålet med høringen er at indhente synpunkter og bidrag til anbefalingen, herunder særligt evidensgrundlaget og rationalet for anbefalingen samt eventuelle udfordringer med at implementere anbefalingen.

Sundhedsstyrelsen skal bede om at bemærkninger og kommentarer til udkastet sendes til Sundhedsstyrelsen, Evidensbaseret Medicin på NKRsekretariat@sst.dk senest den mandag d. 17. januar 2022 kl. 12.00. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til NKR sekretariatet på NKRsekretariat@sst.dk. Det vil ikke være muligt at få svar på henvendelser i uge 51 og 52.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
17-01-2022
17-02-2022
02-05-2022
2021/2022
Marie-Louise Kirkegaaard Mikkelsen
mkmk@sst.dk
02-12-2021