Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om tekniske og trafikale sikkerhedsregler

Bekendtgørelse om tekniske og trafikale sikkerhedsregler på jernbanen

Infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder er ansvarlige for sikkerheden på deres del af jernbanesystemet og for, at håndteringen af jernbanesikkerhed skal ske i et sikkerhedsledelsessystem. Denne bekendtgørelse opstiller funktionskrav til de tekniske og trafikale sikkerhedsregler, der har til formål at sikre, at infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder ved udarbejdelse af sikkerhedsreglerne fortsat sikrer et forsvarligt og ensartet sikkerhedsniveau på tværs af virksomhederne. Denne overgang til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheders udarbejdelse af regler uden efterfølgende godkendelse af reglerne i Trafikstyrelsen betegnes i bekendtgørelsen som selvforvaltning.

Med indførelse af selvforvaltning er det således hensigten, at den enkelte virksomhed ved udarbejdelse og efterfølgende ændringer af sikkerhedsregler ikke længere skal have godkendt deres sikkerhedsregler. I stedet skal den enkelte virksomhed dokumentere, at man i virksomheden har de nødvendige kompetencer, og at der i sikkerhedsledelsessystemet er beskrevet procedurer for udarbejdelse og ændringer af sikkerhedsregler og, at disse sikkerhedsregler opfylder de overordnede krav og hensyn, som er fastlagt i bekendtgørelsen. Det forventes at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
03-01-2022
03-03-2022
01-07-2022
2021/2022
Lea Makurath
lmak@trafikstyrelsen.dk
30-11-2021