Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet
Bekendtgørelsesudkastet har til formål at regulere Færdselsstyrelsens gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2022.

Afgiften for udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport i bekendtgørelsens § 6 ændres til et gebyr som følge af lovforslag om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og danskkundskaber for chauffører, gebyrer samt overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.).

Gebyrtaksten for syn, omsyn eller toldsyn ændres som følge af forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.).

Ændringerne i bekendtgørelsens § 2 og § 6 forudsætter at de nævnte lovforslag vedtages og træder i kraft 1. januar 2022.

De øvrige gebyrer reguleres med henblik på at skabe balance mellem Færdselsstyrelsens omkostninger og indtægter på det enkelte gebyr.

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer. Herunder ændring af bekendtgørelsens overskrift, indledning, anvendelsesbestemmelse og overgangsbestemmelse.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-12-2021
06-02-2022
01-01-2022
2021/2022
29-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet 154,117 kB
Høringsbrev 54,417 kB
Høringsliste 36,227 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 45,812 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,201 MB