Høring

Høring

Høring - udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn – høringsfrist d. 3. januar 2022 kl. 9

Høring over Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.
Baggrunden for lovforslaget er den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi som regeringen indgik i juni 2020 med V, R, SF, K, LA og ALT. Lovforslagets primære formål er at udmønte dele af Klimaplanens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor. Lovforslaget bidrager til Klimaplanens mål om at understøtte danske virksomheders muligheder for at investere i nye genanvendelsesanlæg og udvikle grønne løsninger inden for affaldsteknologi og cirkulær økonomi, som derefter kan eksporteres til udlandet. Det skal understøtte grøn vækst og beskæftigelse i Danmark, og samtidig løse et miljø- og klimaproblem i Danmark og i udlandet.
Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
  • Udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald
  • Selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode
  • Dispensation fra krav om at kommunen ikke må behandle genanvendeligt affald
  • Mulighed for at virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald
  • Mulighed for at mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling
  • Regler om område til direkte genbrug på genbrugspladser samt regler for afsætning af genstande
  • Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-01-2022
03-03-2022
01-07-2022
2021/2022
Jakob Emil Wulff
jbwf@ens.dk
25-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 1,029 MB
Høringsbrev 299,087 kB
Høringsliste 488,454 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 651,753 kB
Høringssvar
høringssvar 19,332 MB