Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v.

Udkastet til ændringsbekendtgørelsen har til formål at tilpasse overgangsreglen i § 3, således at godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer fortsat skal ske i henhold til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
07-12-2021
07-02-2022
01-01-2022
2021/2022
19-11-2021