Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 
fredag den 17. december 2021 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: 
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til Mette Friis Nielsen: metnie@erst.dk.

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen

I henhold til § 1, stk. 1, nr. 4, i den gældende bekendtgørelse udpeges et af medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra SMVdanmark, Dansk Byggeri og Tekniq.

Dansk Byggeri eksisterer ikke længere som en selvstændig erhvervsorganisation. Med udkastet til ændringsbekendtgørelsen tilpasses ovennævnte bestemmelse i overensstemmelse hermed, så Dansk Byggeri ikke længere fremgår. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. februar 2022.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til fuldmægtig Mette Friis Nielsen: metnie@erst.dk eller telefon 35 29 17 10

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
17-12-2021
17-02-2022
01-02-2022
2021/2022
19-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 236,994 kB
Udkast ændringsbekendtgørelse 155,195 kB
Høringsliste 242,564 kB
Privatlivspolitik 179,121 kB