Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi

Bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi
Ifølge elforsyningslovens § 22, stk. 8, ”kan klima-, energi- og forsyningsministeren beslutte, at netvirksomheder i samarbejde skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse. Desuden kan ministeren i henhold til bestemmelsen fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udarbejdelse af planer for aktiviteterne og om godkendelse af disse. Ministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter ministeren kan meddele tilsagn om tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på effektiv energianvendelse. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af ordningen…”

Med bekendtgørelsen sikres videreførelsen af tilskudsprogrammet ELFORSK i forbindelse med udfasningen af PSO-finansiering. ELFORSK vil fremadrettet blive finansieret af årlige bevillinger på finansloven.

Ordningen ønskes videreført i en form, hvor det er muligt at støtte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse, herunder inden for digitalisering, fleksibilitet og sektorkobling, ligesom der stadig er behov for at kunne inddrage private organisationer med henblik på at understøtte en effektiv udnyttelse af de årlige finanslovsbevillinger.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-12-2021
06-02-2022
01-01-2022
2021/2022
Claus Meineche
clme@ens.dk
18-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 912,249 kB
Bilag 1 - Agil erhversrettet regulering 284,811 kB
Høringsbrev 233,555 kB
Høringsliste 252,197 kB