Høring

Høring

Udkast til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Udkast til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.
Lovforslag
Arbejdsmarked
18-11-2021
18-01-2022
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende
2021/2022
Lise Trane Møller
ltm@bm.dk
17-11-2021