Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte flydende solcelleanlæg)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte flydende solcelleanlæg)
Lovforslaget implementerer den politiske aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet af 2. juni 2021 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. 

Lovforslaget har til formål at styrke den kommunale opbakning til mindre kystnære vedvarende energianlæg, understøtte effektiv statslig planlægning ift. havarealet og elnettet samt sikre teknologineutralitet for vedvarende energianlæg på havet, så nye teknologier kan testes og etableres under åben dør-ordningen. Derudover muliggør lovforslaget en ophævelse af relevante statslige arealreservationer.

Lovforslaget indebærer, at der sikres klarere rammer for, at klima-, energi- og forsyningsministeren vil kunne give afslag til projekt, der ikke ud fra samfundsmæssige, planlægningsmæssige eller miljømæssige hensyn er relevante at gennemføre. 
Det foreslås, at indføre en afstandsbegrænsning på 15 km fra kysten for etableringen af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud. Det foreslås endvidere at ændre den kommunale indsigelsesret til en kommunal vetoret for alle berørte kommunerne inden for afstandsbegrænsningen.

Lovforslaget indebærer ligeledes, at åben dør-ordningen udvides, så den bliver teknologineutral, herunder omfattes flydende solcelleanlæg. Det foreslås, at flydende solcelleanlæg vil blive omfattet af de fem gældende ordninger i VE-lovens kapitel 2.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-12-2021
14-02-2022
01-07-2022
2021/2022
16-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 1,006 MB
Høringsliste ikke-ministeriel 128,114 kB
Høringsliste ministeriel 72,431 kB
Høringsbrev 82,482 kB