Høring

Høring

Høring af Udkast til bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. og Udkast til bestemmelser om forlængelse af forsøg, som indarbejdes i en samlet bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet per 1. januar 2022

Høring af Udkast til bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. og Udkast til bestemmelser om forlængelse af forsøg, som indarbejdes i en samlet bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet per 1. januar 2022
Aftalerne betyder, at følgende igangværende forsøg i bekendtgørelse om forsøg om forsøg på beskæftigelsesområdet skal forlænges:
Jobrotationsvikariat med længere varighed (Langtidsledighedspakken)
Lempet ledighedskrav for vikarer i jobrotationsordningen (Trepartsaftalen)
Lempet ledighedskrav for faglærte, der bliver voksenlærlinge fra ledighed (Trepartsaftalen)
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
06-12-2021
06-02-2022
01-01-2022
2021/2022
16-11-2021