Høring

Høring

Hørings over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
Formålet med bekendtgørelsesudkastet er primært at foretage de nødvendige ændringer som følge af L 19 Forslag til lov om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og danskkundskaber for chauffører, gebyrer samt overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.). I bekendtgørelsesudkastet foretages derfor ændringer vedrørende sprogkrav, dokumentation til brug for tilsyn og dispensation fra tidspunktet for opfyldelsen af taxilovens overenskomstbestemmelse i § 10. Ændringerne forudsætter, at lovforslaget vedtages og træder i kraft den 1. januar 2022.

Herudover ønsker Færdselsstyrelsen at præcisere en række bestemmelser i bekendtgørelsen. Det præciseres således, hvilke oplysninger Færdselsstyrelsen kan indhente fra politiet og skatteforvaltningen til brug ved bedømmelsen af taxilovens krav til vandel, god skik og gæld til det offentlige. Herudover præciseres kørselskontorets pligter. Endvidere præciseres strafbestemmelsen, og der foretages ændringer i helbredskravene i taxibekendtgørelsens bilag 1.

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
03-12-2021
03-02-2022
01-01-2021
2021/2022
12-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel 159,979 kB
Høringsbrev 55,915 kB
Høringsliste 26,481 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 135,646 kB
Høringssvar
Høringssvar 494,384 kB