Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden

Det følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF, at der senest den 1. januar 2022 skal indføres regler for periodisk syn af motorcykler eller effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger. Det foreslås med forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, at undtagelsesbestemmelsen i direktivets artikel 2, stk. 2, udnyttes ved at indføre effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger for motorcykler i form af vejsidesyn af motorcykler, da det vurderes, at den færdselssikkerhedsmæssige gevinst i Danmark vil være lige så stor ved at indføre syn af motorcykler ved vejsiden, som ved at indføre periodisk syn. Det vil samtidigt være mindre indgribende.

Udkastet til bekendtgørelsen udmønter dette ved at fastsætte rammerne for syn ved vejsiden af motorcykler.

Bekendtgørelsens endelige indhold afhænger af lovens endelige udformning og vedtagelse. Hvis lovforslaget vedtages, vil udkastet til bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden træde i kraft den 1. januar 2022.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
03-12-2021
03-02-2022
01-01-2022
2021/2022
12-11-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden 563,404 kB
Høringsbrev 37,058 kB
Høringsliste 26,725 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 133,041 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,582 MB