Høring

Høring

Høring af udkast til Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Høring af udkast til Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Baggrund og hovedindhold

I forbindelse med den nye programperiode er der trådt en række nye forordninger i kraft, som regulerer bl.a. støtteberettigelse.
Derudover har Erhvervsstyrelsen den 17. november 2021 sendt udkast til programmer for Regionalfonden og Socialfonden Plus 2021-2027 i høring, og har den 15. og 16. december sendt regnskabsbekendtgørelse og udkast til administrationsbekendtgørelse i høring. Vi har derfor også behov for støtteberettigelsesregler, der understøtter de nye forordninger, programmer og bekendtgørelser.

De nye støtteberettigelsesregler forventes at træde i kraft den 1. marts 2022.

Fristen for at indsende høringssvar er mandag den 24. januar 2022.

Høringssvar skal sendes til Stine Nylev, stinyl@erst.dk og Janus Lund Lodahl, janlod@erst.dk.

Alternativt kan høringssvar sendes med post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. 

Ved spørgsmål kan nedenstående kontaktes:

  • Teamleder, Stine Nylev: tlf. 35 29 17 95 eller stinyl@erst.dk
  • Specialkonsulent, Betina Bredvig Villadsen: tlf. 35 29 17 65 eller bebrha@erst.dk  
  • Specialkonsulent, Niransan Thavagnanam: tlf. 35 29 17 41 eller nirath@erst.dk 
  • Fuldmægtig Janus Lund Lodahl: tlf. 35 29 17 05 eller janlod@erst.dk

Andet materiale
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
24-01-2022
24-03-2022
01-03-2022
2021/2022
Stine Nylev
stinyl@erst.dk
16-12-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 245,113 kB
Udkast til støtteberettigelsesregler 2021-2027 1,479 MB
Høringsliste 211,421 kB
Privatlivspolitik 179,138 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 553,084 kB