Høring

Høring

Høring af udkast til nationale operationelle programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale 2021-2027

Høring af udkast til nationale operationelle programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale 2021-2027
Erhvervsstyrelsen, som er forvaltningsmyndighed for EU’s Regionalfond og Socialfonden Plus i Danmark, sender nu udkast til partnerskabsaftale og nationale programmer 2021-2027 i offentlig høring.

Danmark modtager fra EU ca. 2,5 mia. kr. til at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Regeringen har lagt vægt på, at programmerne hænger tæt sammen med nationale strategier og planer. Erhvervsstyrelsen har som led i udarbejdelsen af programmerne inddraget en bred kreds af virksomheder, erhvervsfremmeaktører, turismeaktører, videninstitutioner, klyngeorganisationer, civilsamfund mm. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer. 

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter: 

  • Partnerskabsaftale
  • Operationelt program for Socialfonden Plus
  • Operationelt program for Regionalfonden
  • Miljøvurderingsrapport for Regionalfonden

Vær venligst opmærksom på følgende rammebetingelser for udkastene:

  • Udkastene er udarbejdet i den skabelon, som følger af de gældende EU-forordninger, og strukturen kan derfor ikke ændres. Udkastene er bygget op omkring ”prioriteter” i overensstemmelse med EU-forordningsgrundlaget.
  • For hver prioritet er der blevet valgt et ”politisk mål” og en eller flere såkaldte "specifikke målsætninger". Ordlyden og udformningen af disse er specificeret af gældende EU-forordninger og kan ikke ændres. 

Frist for høringssvar er fredag den 17. december 2021.

Høringssvar sendes til de@erst.dk

På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges erhvervsministeren programudkastene til endelig godkendelse. Partnerskabsaftalen og programmerne skal efterfølgende godkendes af Europa-Kommissionen.

Har du spørgsmål til høringsprocessen, er du velkommen til at skrive til de@erst.dk.


I forbindelse med bearbejdningen af høringssvar vil dine personoplysninger blive behandlet.

Læs om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med høringer

Andet materiale
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
17-12-2021
10-02-2022
2021/2022
Tej Egefjord
Tejege@erst.dk
17-11-2021