Høring

Høring

Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme

Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme
Bekendtgørelsen er en udmøntning af energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme, som er hjemlet i lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven m.m., og som forventes fremsat den 10. november 2021.

Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme er en frivillig ordning. Virksomheder, som vælger at tilmelde sig ordningen, vil blive forpligtet til bl.a. at foretage energigennemgange og eventuelt gennemføre energieffektiviseringstiltag relateret til overskudsvarme, samt få en ekstern verifikation af gennemførelsen. Hvis krav og vilkår i ordningen opfyldes, vil overskudsvarmen, som er dækket af energieffektiviseringsordningen, blive afgiftsfritaget efter de relevante energiafgiftslove.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
29-11-2021
29-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Michal Andrzej Orzelek
mcjk@ens.dk
01-11-2021

Dokumenter