Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet

Trafikstyrelsen fastsætter i overensstemmelse med § 23 i postloven regler om gebyrer til dækning af styrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn med postvirksomheder (det formålsbestemte gebyr) og ved udstedelse af tilladelser m.v. (gebyr efter regning). Satserne for gebyrerne reguleres årligt og fremgår af bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
18-11-2021
18-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Toke Thomsen
ttho@trafikstyrelsen.dk
28-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 49,080 kB
Høringsbrev 95,447 kB
Høringsliste 63,238 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 142,234 kB