Høring

Høring

Høring om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser for offentlige institutioner og virksomheder m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser for offentlige institutioner og virksomheder m.v.)

Lovforslaget har sammen med et lovforslag på Erhvervsministeriets område til formål at styrke den eksisterende lovgivning, så den i højere grad understøtter en mere ligelig kønssammensætning i private og offentlige institutioner og virksomheders ledelse og bestyrelser m.v. Der lægges med ændringen op til, at der fremover også skal opstilles måltal for kønssammensætningen i ledelse, hvis der ikke er en ligelig kønssammensætning, og at målgruppen udvides med offentlige myndigheder m.v. uden en bestyrelse samt de største kommunale § 60 fællesskaber.
Lovforslag
Arbejdsmarked
25-11-2021
25-01-2022
01-01-2023
2021/2022
Anna Meltesen
ankmel@bm.dk
28-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 358,833 kB
Høringsliste 170,557 kB
Udkast til lovforslag 1,001 MB
Høringsnotat
Ligestilling af kvinder og mænd_Høringsnotat 423,367 kB
Høringssvar
Ligestilling af kvinder og mænd_Eksterne høringssvar.pdf 2,104 MB