Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af regler om markedsovervågning

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til følgende ændringsbekendtgørelser i høring:
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme.

Udstedelse af ændringsbekendtgørelserne er betinget af, at lovforslag L 21 (Folketinget 2021-2022) vedr. Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.) bliver vedtaget.

Med Bedre Balance II om udflytning af statslige arbejdspladser blev markedsovervågning samlet hos Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet, som i dag udfører markedsovervågning med blandt andet færdselsrelaterede produkter.
Som følge af at Sikkerhedsstyrelsen i dag udfører markedsovervågning af blandt andet færdselsrelaterede produkter, foreslås det i ovennævnte lovforslag, at reguleringen af markedsovervågning med færdselsrelaterede produkter ophæves i færdselsloven, og fremover samles i lov om produkter og markedsovervågning, så der ikke opstår dobbeltregulering på området.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
24-11-2021
24-01-2022
01-01-2022
2021/2022
27-10-2021