Høring

Høring

Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter
Finanstilsynet har i dag sendt en revideret og opdateret version af sin vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter i offentlig høring.

Med den seneste opdatering af ledelsesbekendtgørelsen, som er trådt i kraft den 26. juni 2021, er bilag 4 vedrørende likviditetsrisici ændret. Der er bl.a. indført tekst i bilag 4 fra den hidtidige vejledning om risikostyring på likviditetsområdet.

På den baggrund er vejledning om risikostyring på likviditetsområdet således blevet revideret og opdateret, så den nu afspejler indholdet og strukturen i ledelsesbekendtgørelsens bilag 4. Eksempelvis er afsnit om forretningsgange, organisering af likviditetspolitikken og direktionens opgaver mv. taget ud af den hidtidige vejledning, da der nu er tilføjet selvstændige afsnit herom i bilag 4.

Udkastet er også sendt i høring hos en række organisationer. Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest den 12. november 2021

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til tlg@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Thomas Lynggaard
Germann

Kontaktperson: Thomas Lynggaard Germann
Direkte tlf.nr.: 61930793

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 
Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
12-11-2021
12-01-2022
31-12-2021
2021/2022
Thomas Lynggaard Germann
tlg@ftnet.dk
26-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 94,104 kB
Høringsliste 81,414 kB
Udkast til vejledning 241,267 kB