Høring

Høring

Høring over udkast til ny elevrådsbekendtgørelse og udkast til ændring af bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.

Høring over udkast til ny elevrådsbekendtgørelse og udkast til ændring af bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.
På baggrund af ønske fra elevorganisationerne om ændringer af elevrådsbekendtgørelsen sendes udkast til ny bekendtgørelse om elevråd samt ændring af bekendtgørelse om institutioner for FGU (konsekvensændringer) i høring.
Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
22-11-2021
22-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Nina Topp
nina.topp@stukuvm.dk
22-10-2021