Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til offentligt tilgængelige ladestandere

Forslaget til bekendtgørelse er en udmøntning af aftale om pulje til grøn transport, der allokerer 64,4 mio. kr. til offentligt tilgængelige ladestandere, heraf 0,6 mio. kr. til Vejdirektoratets administration. Tilskudsmidlerne kan søges af ladestanderoperatører og partnerskaber til opsætning og opgradering af offentligt tilgængelige hurtig- og lynladestandere på privat grund i Danmark. 

Tilskuddet kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostninger, dog maksimalt 75.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag ved opstilling af hurtigladestandere og maksimalt 220.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag ved opsætning af lynladestandere.

Projekterne skal være gennemført senest ved udgangen af 2024.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
14-11-2021
14-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Søren Madsen
snm@vd.dk
21-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 104,005 kB
høringsliste 65,554 kB
Udkast til bekendtgørelse 54,732 kB