Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven i høring.
Den nye bekendtgørelse vil indeholde en bestemmelse om årlig regulering af afgiften for ansøgere for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
18-11-2021
18-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Sandra Klockmann Bæk
sakb@fstyr.dk
21-10-2021