Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om Den Danske Klimaskovfond

Høring af udkast til om anvendelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ved tredjepartsverifikation af Den Danske Klimaskovfonds monitering af klimaeffekten af projekter
Det følger af lov om Den Danske Klimaskovfonds § 14, stk. 1, at klimaskovfonden er forpligtet til at beregne, opgøre og monitere klimaeffekten af de støttede projekter. Fondens monitering skal verificeres af en uafhængig tredjepart, hvilket bl.a. omfatter, at den uafhængige tredjepart skal have mulighed for at kunne komme på uanmeldt kontrolbesøg hos relevante støttemodtagere og lodsejere.Der skal fastlægges nogle rammer for sådanne kontrolbesøg. Der er derfor med hjemmel i § 14, stk. 4 i lov om Den Danske Klimaskovfond udarbejdet et udkast til bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse i forbindelse med den uafhængige tredjeparts verifikationsvirksomhed. 
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Natur og klima
23-11-2021
23-01-2022
2021/2022
19-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 108,789 kB
Høringsliste 171,298 kB
Udkast til bekendtgørelse 281,791 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 106,422 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk 311,773 kB