Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om affald

Høring om udkast til bekendtgørelse om affald
Baggrunden for revisionen er hovedsageligt, at fristen for indsamling af tekstilaffald udskydes.
Derudover har Miljøministeriet fundet det hensigtsmæssigt at præcisere uklarheder i fortolkningen af bestemmelsen om at sikre 60 % reel genanvendelse af det indsamlede plastaffald samt for at præcisere kravet om mærkning med piktogrammer. Der er endvidere indført en bestemmelse om, at kommunerne senest 1 år efter, at den nationale affaldshåndteringsplan træder i kraft, skal have indsendt en vedtagen affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen, da der har været ønske fra kommunerne om en frist for vedtagelsen af en revideret affaldshåndteringsplan. Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer som følge af, at forskellige frister nu er udløbet eller vil udløbe samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
17-11-2021
17-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Nina Fold von Bülow
nifol@mim.dk
19-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om affald (med synlige ændringer) 1,340 MB
Høringsbrev 137,889 kB
Høringsliste 86,495 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 287,271 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,883 MB