Høring

Høring

Udkast til forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Udpegelse af afviklingsmyndigheder for nødlidende centrale modparter og regler for livsforsikringsvirksomheder der udbyder syge- og ulykkesforsikringer)

Udkast til forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Udpegelse af afviklingsmyndigheder for nødlidende centrale modparter og regler for livsforsikringsvirksomheder der udbyder syge- og ulykkesforsikringer)
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Udpegelse af afviklingsmyndigheder for nødlidende centrale modparter og regler for livsforsikringsvirksomheder der udbyder syge- og ulykkesforsikringer) i høring.

Formålet med nærværende lovforslag er at gennemføre ændringer af den finansielle lovgivning, der har til formål at øge forbruger- og investorbeskyttelsen samt sikre et styrket og målrettet tilsyn på det finansielle område. Det sker blandt andet ved gennemførsel af en række EU-retsakter.
 
Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 15. november 2021.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk og esla@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Victor Saxlund.

Kontaktperson: Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 33 55 83 37

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
15-11-2021
15-01-2022
2021/2022
Victor Saxlund
vic@ftnet.dk
19-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 86,076 kB
Høringsliste 192,189 kB
Udkast til lovforslag 2,122 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 516,987 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,953 MB