Høring

Høring

Høring over forslag til bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.

Forslag til bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. sendes hermed i høring.
Høringsfristen er den 28. oktober 2021.

I aftale af 25. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af grøn transportpulje indgår en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger).

Denne pulje foreslås udmøntet inden for rammerne af ovennævnte bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.
 
Forslaget indebærer blandt andet:
- at midlerne i puljen kan søges fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse til ansøgningsfristen den 30. november 2021. Ansøgning vil skulle ske ved udfyldelse af en ansøgningsblanket på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.
- at der i de tilfælde, hvor der opnås tilsagn om midler fra puljen, skal leveres dokumentation for beboertilslutningen til at etablere de støttede ladestandere, jf. fastsatte krav hertil. Der vil blive udarbejdet en vejledning for puljen.

Bolig- og Planstyrelsen skal hermed anmode om, at eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesforslaget sendes til vores hovedmailadresse almenbolig@bpst.dk og mærkes: Høringsvar – navn (høringspartens navn) – ladestanderpuljen – sags-nr. 2021 – 22090.
Eventuelle spørgsmål til forslaget til bekendtgørelse kan rettes til Per Darger på mail pda@bpst.dk eller til Pia Scott Hansen på mail psh@bpst.dk.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
28-10-2021
28-12-2021
01-11-2021
Bekendtgørelsens ikrafttrædelse vil kun ske under forudsætning af, at aktstykke vedrørende puljen tiltrædes af Finansudvalget.
2021/2022
Per Darger
almenbolig@bpst.dk
15-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 343,255 kB
Høringsliste 424,360 kB
Udkast til bekendtgørelse 658,383 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,704 MB