Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. 

Som følge af at PSO-tariffen udfases endeligt ved udgangen af 2021, og grundlaget PSO-fritagelsesordningerne bliver ophævet med forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love (tariffer, udfasning af PSO, forenkling af bevillingskrav for VE elproduktion, justering af netvirksomheders økonomiske regulering, opfølgning på konkurrenceanalysen, m.v.), bortfalder den eksisterende øjebliksafregningsbekendtgørelse, mens den eksisterende nettoafregningsbekendtgørelse vil blive ophævet. Det fremgår af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse § 2, nr. 1, at betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsen og øjebliksafregningsbekendtgørelsen skal være opfyldt, for at solcelleanlæg kan undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Som konsekvens af henholdsvis bortfald og ophævelse af den eksisterende øjebliksafregningsbekendtgørelse og nettoafregningsbekendtgørelse ændres bekendtgørelsens § 2, nr. 1, således at det fremadrettet vil fremgå direkte af bestemmelsens ordlyd, at det er en betingelse for undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, at solcelleanlægget er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation eller nettilsluttet og beliggende på forbrugsstedet.

Der foretages herudover enkelte sproglige og lovtekniske præciseringer i bekendtgørelsen.

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 1396 om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, der ophæves ved samme lejlighed.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-11-2021
19-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Agnes Skovlund Jensen
agsj@ens.dk
15-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 207,930 kB
Ekstern høringsliste 199,604 kB
Udkast til bekendtgørelse 160,110 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 388,889 kB
Høringssvar
høringssvar 4,860 MB