Høring

Høring

Forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Lovforslaget implementerer EU’s tilgængelighedsdirektiv.

Der vil være tale om minimumsimplementering af direktivet. Lovforslagets formål er at gøre det nemmere for personer med handicap og andre
funktionsbegrænsninger at deltage i samfundet. Samtidig skal lovforslaget medvirke til, at tilgængelighedskravene til de af direktivet omfattede produkter og tjenester ensartes i EU, hvilket skal understøtte et effektivt indre marked.

Tilgængelighedskravene vil gælde udvalgte produkter og tjenester som f.eks. smartphones, e-bøger, selvbetjeningsterminaler, e-handelstjenester og tjenester vedr. passagertransport. De omfattede produkter og tjenester, som bringes i omsætning eller leveres fra 28. juni 2025, skal overholde tilgængelighedskravene.

Produkter, som er bragt i omsætning før 28. juni 2025, skal ikke leve op til kravene – medmindre produktet fortsat anvendes til at levere en tjeneste,
hvilket f.eks. gælder penge- og billetautomater. I så fald skal produktet tilpasses kravene inden udløbet af en lang overgangsperiode. Lovforslaget fastsætter dermed flere overgangsperioder, som sikrer en løbende udskiftning og tilpasning af produkter og tjenester efter 28. juni 2025.

Der vil være mulighed for fritagelse fra kravene, hvis overholdelsen medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for de erhvervsdrivende.

Der er udarbejdet en foreløbig vurdering af lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Der vil derudover blive foretaget en ex-post måling af konsekvenserne, efter at lovforslaget er trådt i kraft.

Endelig fastsætter lovforslaget bestemmelser om kontrolmyndighederne på området.
Lovforslag
Erhverv
26-11-2021
26-01-2022
28-06-2022
2021/2022
15-10-2021