Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bygningsreglementet

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). 

Indholdet af ændringsforslaget har afsæt i dialoger og møder med repræsentanter fra branchen.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
• Ændring af bestemmelser vedrørende brugen af certificerede rådgivere, herunder vedrørende byggeriets indplacering i brandklasser og konstruktionsklasser samt kontrol af udførelse
• Tydeliggørelse af kommunens opgave og bygningsejers ansvar ved afslutning af en byggesag
• Revision af bestemmelserne om ventilation
• Ændring af krav til yderdøre
• Præcisering af bestemmelserne vedrørende antenner.

Høringsfristen er den 8. november 2021. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Birsen Altintas pr. mail bial@bpst.dk eller Signe Maria Larsen pr. mail smla@bpst.dk. 
Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
08-11-2021
08-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Birsen Altintas
bial@bpst.dk
12-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 735,842 kB
Høringsbrev 493,624 kB
Høringsliste 422,243 kB
Økonomisk høringsbrev 418,988 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 522,721 kB
Høringssvar
Høringssvar 50,271 MB