Høring

Høring

Høring over vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Høring over vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Finanstilsynet sender hermed udkast til vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter (herefter vejledningen) i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

 

De væsentligste ændringer i forhold til den hidtidige vejledning er, at markedsrisikoafsnittet nu også gælder for realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstitutter, og at dette afsnit er blevet opdateret.


Derudover er der indarbejdet en præcisering vedr. behandlingen af øvrige kreditrisici ved risiko på realisation af leasingaktiver.


For indtjeningsrisici samt øvrige kreditrisici er der tilføjet nye eksempler.


Vejledningen erstatter den tidligere vejledning nr. 10009 af 17. december 2020, som dermed ophæves.


Høring

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til ændring af vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter senest den 9. november 2021 kl. 16. 


Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på chri@ftnet.dk med angivelse af ’Høring – vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov’ i emnefeltet eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Christian Hede.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Christian Hede på telefon 33558352.


Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 


Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
09-11-2021
09-01-2022
20-12-2021
2021/2022
Christian Hede
chri@ftnet.dk
12-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 191,809 kB
Høringsliste 356,414 kB
Udkast til vejledning 1,524 MB